Tag: Agendabeheer

Referenties

Woningstichting Xpresse Office Support verzorgt sinds 2009 de verslaglegging van de vergaderingen van onze Raad van Commissarissen. Bertien Young-Van Leijen beschikt over het vermogen gecompliceerde discussies heel duidelijk samen te vatten. Perfecte verslagen dus, waar we zelf niets meer aan hoeven aan te passen. Het is een prettige samenwerking, Xpresse Office Support levert een goed product binnen de afgesproken tijd, voor een redelijke prijs. Belangrijkste kwaliteiten: Waar voor uw geld, op tijd, hoge integriteit. M. Boeijen, directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken over de organisatie, werkwijze en dienstverlening van Xpresse Office Support. Aan de samenstelling, de vaste onderwerpen en de voortdurende actualisering van diverse gegevens wordt uiterste zorg besteed. Hoewel veel tijd en aandacht gestoken wordt in het controleren van alle gegevens aanvaardt Xpresse Office Support geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid ervan, noch voor de eventuele directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de inhoud van deze website. Typefouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden...

Over ons

Xpresse Office Support bestaat sinds 2002 en richtte zich met name op het notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten en het uitwerken van interviews en geluidsbestanden. Inmiddels zijn de werkzaamheden fors uitgebreid: wij leveren freelance secretaresses, organiseren bijeenkomsten, evenementen, congressen, cursussen en trainingen, hebben ervaring opgedaan met het verzorgen van een projectsecretariaat, het bouwen en onderhouden van websites en webshops en het ontwerpen van flyers, logo's etc. Xpresse Office Support wordt gerund door Audley Young en Bertien Young van Leijen. Audley heeft een jarenlange ervaring op IT-gebied en grafisch ontwerp. Bertien heeft 20 jaar ervaring als secretaresse, notuliste, cursus- en congresmedewerker en cursuscoördinator. Zij worden bijgestaan do

Contact

    E-mail: info@xpresseofficesupport.com Tel: 033-4559509 Xpresse Office Support Zandkreek 28 3823 JL  AMERSFOORT                     .

Tarieven

Voor een prijsidee of een offerte op maat, kunt u contact opnemen met Xpresse Office Support. De uitwerktijd voor vergaderingen is 2 uur per vergaderuur. Wij brengen geen voorbereidingskosten in rekening. Voor het uitwerken van geluidsbestanden rekenen we een vaste prijs per gesproken uur.

Hoe werkt het?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u een vrijblijvende offerte. Na uw akkoord hierop zullen wij geheel in overleg met u bepalen waar en wanneer de werkzaamheden plaats zullen vinden. Notuleren: Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen plannen wij een notulist voor u in. Ter voorbereiding stuurt u de vergaderstukken en het verslag van de vorige vergadering toe. Een notulist van Xpresse Office Support is aanwezig bij uw vergadering of bijeenkomst en werkt het verslag binnen vijf werkdagen uit. Bij de verslaglegging houden wij rekening met uw wensen en huisstijl. Uiteraard gaan wij zeer discreet met uw vertrouwelijke gegevens om. .
Home

Home

Xpresse Office Support: De ideale oplossing in geval van pieken, zieken en vervanging voor zwangerschapsverlof. Inmiddels maken ruim 25 tevreden opdrachtgevers gebruik van de diensten van Xpresse Office Support. Het gaat om gemeenten, woningbouwcorporaties, vastgoedbedrijven, maatschappelijke organisaties, stichtingen, universiteiten, adviesbureaus, auteurs en filmregisseurs. Wilt u: - Professionele, objectieve notulen voor uw vergadering? - Een ervaren freelance secretaresse op kantoor? - Een nauwkeurige woordelijke uitwerking van uw opgenomen interview, discussie, vergadering of presentatie? - Een professionele, op maat gemaakte webshop of website voor uw bedrijf? - Iemand die uw bijeenkomst, training, congres slagvaardig en efficiënt organiseert zodat u zich op