maandag, augustus 15
Shadow

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken over de organisatie, werkwijze en dienstverlening van Xpresse Office Support.

Aan de samenstelling, de vaste onderwerpen en de voortdurende actualisering van diverse gegevens wordt uiterste zorg besteed. Hoewel veel tijd en aandacht gestoken wordt in het controleren van alle gegevens aanvaardt Xpresse Office Support geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid ervan, noch voor de eventuele directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de inhoud van deze website. Typefouten en wijzigingen zijn voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook (electronisch dan wel mechanisch, fotokopiƫn en faxen inbegrepen) of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Xpresse Office Support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

di msclaimer